Nowe zlecenie klienta - wymagana akceptacja regulaminu zleceń wysyłkowych
1. Na naprawę sprzętową udziela się od 3 do 24 miesięcy gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw.
2. Koszty diagnozy 40 zł brutto - naliczane jest jedynie w przypadku odmowy naprawy. Gdy naprawa jest podejmowana, koszty diagnozy nie są naliczane ( ewentualnie koszty wysyłki są naliczone ).
3. Sprzęt można dostarczyć do serwisu za pośrednictwem spedycji (poczta, kurier) lub osobiście. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem spedycji, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć. Wyłącznie klient odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Przed odesłaniem sprzętu, należy wyjąć wszelkie urządzenia opcjonalne i elementy nie będące integralną częścią notebooka (karty pamięci, pendrive'y, płyty CD/DVD, karty PCMCIA itp.) - serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
4. Naprawa zostanie wykonana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z zabezpieczeniem danych znajdujących się na komputerze Klienta, jednak Serwis Lap-Kom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za używane i zainstalowane oprogramowanie oraz ewentualną utratę tych danych.
5. Serwis Lap-Kom zastrzega sobie możliwość zwrotu nie naprawionego sprzętu o innych objawach niż przy przyjęciu.
6. Serwis Lap-kom nie odpowiada za wady ukryte naprawianego sprzętu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
7. Serwis Lap-kom nie ponosi odpowiedzialność za częściową lub całkowitą utratę danych.
8. Czas naprawy jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części niezbędnych do naprawy.
9. Gwarancja jest wydłużana o czas jaki sprzęt przebywa w serwisie w czasie napraw gwarancyjnych.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej.
11. Serwis zobowiązuje się poinformować o możliwości naprawy i kosztach w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania sprzętu.
12.Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi. W takim przypadku serwis nie pobiera żadnych opłat.
13. Po 30 dniach od poinformowania klienta o konieczności odbioru sprzętu naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 3zł netto dziennie.
14. W przypadku braku możliwości naprawy, serwis może zwrócić sprzęt z innymi usterkami niż został oddany do serwisu, wynika to ze stosowanej technologii montażu układów BGA .
15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami).
16. Użytkownik przekazujący sprzęt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.
3

Anuluj